Behoren kwaliteit, efficiŽnt en kostenbesparend werken tot uw prioriteiten ?
Zoekt u een tool die u stapsgewijs begeleidt om verbeteringsacties te coŲrdineren ?
Dan is Goldscore voor u de oplossing!

Goldscore is een softwarepakket dat als doel heeft op een gestructureerde manier de ondernemer te begeleiden in zijn behoefte naar continue verbetering van zijn product, proces en/of dienstverlening.
Vertrekkende vanuit het bedrijfsprogramma wordt een verbeteringsproces opgesteld dat zich naar alle medewerkers van het bedrijf richt.

Het unieke concept van Goldscore bestaat uit het:

  • bepalen van de juiste metingen
  • verzamelen van data
  • grafisch weergeven van de resultaten
  • analyseren van de incidenten
  • bepalen van de prioriteiten
  • aanmaken van gestructureerde actieplannen
  • waarborgen van de genomen acties

Met een minimale input en maximale output, is Goldscore de tool om snel de beoogde resultaten te bereiken en te behouden.

Enkele extra troeven

Goldscore onderscheidt zich door een sterk visueel concept. Het geeft de beoogde bedrijfsdoelstellingen weer en duidt de kernproblemen aan waardoor snel prioriteiten kunnen bepaald worden. De actieplannen worden overzichtelijk in kaart gebracht.

Goldscore heeft een lage instapdrempel doordat de applicatie zich aanpast aan de wensen van de gebruiker. Metingen kunnen stelselmatig worden uitgebreid volgens de noden en tijdsplanning.

Goldscore importeert gegevens (excel, acces, DB2, Oracle,...) zodat geen extra werkdruk is voor de medewerkers.

Het is mogelijk de bedrijfsterminologie te behouden wat de communicatie doorheen uw organisatie ten goede komt.

Goldscore ondersteunt kwaliteitslabels en modellen (ISO normen, EFQM, Balanced Scorecard). Doordat het pakket de kwaliteitsmodellen van de onderneming probleemloos integreert, voelen de medewerkers zich nauwer betrokken bij het verbeteringsproces. Hun motivatie vergroot omdat hun aandeel ten overstaan van de bedrijfsdoelstellingen wordt getoond.

Goldscore verwerkt flexibel verschillende tijdseenheden (datums, weken, maanden, kwartalen en jaren) en rekent bijna alle vormen probleemloos om in het gewenste tijdsformaat.

De verschillende wizards onderstrepen de gebruiksvriendelijkheid van Goldscore.

Het is een budgetvriendelijke applicatie waarmee u snel aan de slag kan zonder tussenkomst van externe IT consultants.

Goldscore© is een gebruiksvriendelijk softwarepakket welke met een kleine workload een hoge output geeft. De kleine investering die u maakt om deze applicatie aan te schaffen, is dan ook zo terugverdiend!

Doelgroep ?

De software is ontwikkeld voor alle ondernemingen ongeacht het type organisatie of sector die:

  • zich wensen te onderscheiden van hun concurrenten
  • hun positie op de bestaande markt wensen te verstevigen of uit te breiden
  • die begaan zijn met de kwaliteitsverbetering van hun product, proces en/of dienstverlening